Vi jobber for deg

Ring Oss: 473 91 754

Oslo MS-forening er for deg med MS og for pårørende til personer med MS


Vårt formål er å ivareta interessene til personer med MS, fremme forskning, formidle forskningsresultater og behandlingsmetoder. En viktig del av vårt arbeid er å arrangere sosiale aktiviteter hvor du møter andre i samme situasjon. Vi arrangerer teaterkvelder, turer, yoga, trening og sosiale treff.

 

Hold av datoen!

24. januar, 16. februar og 23. mars.

  • Omvisning «Nysgjerrig på det nye museet» i Nasjonalmuseet tirsdag 24. januar kl. 17.
  • Rekeaften med foredrag om siste nytt innen forskning 16. februar. Medlemsmøte i Forskningsparken med to foredragsholdere fra OUS MS forskningsgruppa.
  • Årsmøte 23. mars

Bor du i bydel Sagene eller Østensjø og har MS?

Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus er i gang med samhandlingsprosjektet Nevronet. Hvis du blir spurt om å delta i prosjektet av en fagperson i din bydel eller ved Nevrologisk avdeling, er det fordi du har MS, hatt diagnosen i minst 3 år, er mellom 20 – 70 år og følges ved nevrologisk avdeling OUS og har tilhørighet til bydel Sagene eller bydel Østensjø.

 

Formålet med prosjektet er å utvikle, innføre og evaluere en Nevro-samhandlingsmodell for å oppnå mer helhetlige og samkjørte tjenester tilpasset den enkeltes behov. Med kompetanseheving, tettere samhandling og bruk av digitale løsninger mellom fagfolkene i din bydel, spesialistene ved Oslo Universitetssykehus (OUS), deg og dine pårørende, vil mer helhetlige og samkjørte tjenester kunne tilpasses den enkeltes behov og bidra til bedre oppfølging av brukere med kroniske nevrologiske sykdommer.

 

Informasjonsskriv om prosjektet

ANDRE AKTIVITETER I 2023

 

Digital on-line trening

 

Gratis on-line trening med Ingrid-Amalie

Når: hver onsdag kl. 17

januar-juni 2023. 

 

Lørdagstreff på Sentralen

 

Når: andre lørdag i måneden kl.11

Hvor: Sentralen kafé, Øvre Slottsgt.3 

 

 

 

.

 

 

 

MØTEPLAN 2023

24. januarOmvisning Nasjonalmuseet
16. februarMøte om forskning og rekeaftenForskningsparken
23. marsÅrsmøteForskningsparken
   
   
   
   

 

Oslo MS-Forening  -  Postboks 8600 Majorstuen, 0349 Oslo    473 91 754 -  oslo@msfo.no